THERAPIE / Monodrama

THERAPIE // Individuele hulpverlening / Monodrama / Relatie Therapie

therapie-monodrama

Waar in de reguliere therapie het praten stopt, gaat monodrama verder. Soms lukt het niet zo goed onze diepste gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Monodrama kan dan helpend zijn. Het lichaam “weet” meer dan het verstand en het gevoel. Door te spelen komen er verrassende inzichten op gang.

Bovendien is monodrama bijzonder geschikt om onderwerpen die je niet lekker liggen op te ruimen.