TRAINING / Fysieke en Mentale weerbaarheid

TRAINING // Crisis onderhandeling / Fysieke weerbaarheid / “Communiceren vanuit het centrum van je kracht” / Communicatie

Academie voor Mentale & Fysieke weerbaarheid
De academie voor Mentale en Fysieke weerbaarheid biedt trainingen aan voor professionals en kwetsbare groepen. De deelnemers leren vaardigheden om weerbaar te zijn in (dreigende) geweldsituaties. Fysiek ingrijpen is één onderdeel van de training. Zicht krijgen op eigen houding en strategisch kunnen denken zijn onmisbaar om op verantwoorde wijze in te grijpen.

In de training is aandacht voor:
• Preventeve maatregelen zoals het herinrichten van de werkruimte.
• Onderkennen van opbouwende agressie.
• Bewustwording van eigen houding en het effect hiervan.
• Strategisch leren denken (in termen van veiligheid).
• Aanleren van technische handelingen (fysiek ingrijpen).

Voor wie?
Afhankelijk van de doelgroep zal in overleg worden vastgesteld welke onderdelen meer of minder aandacht behoeven. Zo zal de zorgverlener meer aandacht besteden aan het herkennen en reageren op agitatiefases. De horecaportier zal meer aandacht willen besteden aan fysiek ingrijpen. Het aanbod kenmerkt zich dan oook door maatwerk.

De trainingen zijn bedoeld voor o.a.:
• Medewerkers van zorginstellingen
• Personeel van het midden- en kleinbedrijf
• Medewerkers van beveiligingsbedrijven
• Medewerkers justitie (aanvulling PV-trainingen)
• Politiemedewerkers (aanvulling IBT)
• Horecaportiers
• Onderwijspersoneel
• Medewerkers van de sociale dienst
etc.

 

Werkvormen
Workshop:
Een eerste kennismaking met één of meerdere onderdelen van de training Mentale en Fysieke weerbaarheid. Afhankelijk van de behoefte is aandacht voor het fysieke of het mentale deel van de training. In workshop 2 worden basisvaardigheden herhaalt en geëvalueerd.

Duur: 1 of 2 dagdelen
Certificering: Deelcertificaat na het volgen van workshop 2.

Seminar:
In een seminar wordt een specifiek onderdeel behandeld die aansluit bij de werksituatie. Een seminar duurt één of 2 dagen, afhankelijk van het thema dat behandeld wordt. In seminar 2 worden de onderdelen uit semiinar 1 herhaalt en praktijksituaties geëvalueerd.

Duur: 1 of 2 dagen
Certificering: Deelcertificaat na volgen seminar 2.

Training:
In een frequentie van 1 x per week volgen de deelnemers de volledige training in een periode van 3 maanden. Alle aspecten worden behandeld die nodig zijn voor een veilige (werk) omgeving. Specifieke aandachtsgebieden worden vastgesteld met de opdrachtgever.

Certificering: volledig certificaat mentale en fysieke weerbaarheid.